Obsługa Zakładu Anatomii - Moduł technika

Dane Donatora

Imię:
Drugie Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Pesel:
Dowód osobisty: -

Ulica i nr domu:
Miasto:
Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:

Pełnomocnicy

Pełnomocnik 1

Imię i Nazwisko:
Adres:
nr telefonu:

Pełnomocnik 2

Imię i Nazwisko:
Adres:
nr telefonu:

Dane Donacji

Status:

Data Oświadczenia:
Data weryfikacji:
Pochodzenie ciała:

Data śmierci:
Data przyjęcia:
nr ewidencyjny:

Perfuzja

Sposób perfuzji:
Data perfuzji:
Nr basenu:

Uwagi

Uwagi Donatora:

Nasze notatki :